Page 3 - Fira del Tap i el Suro 2019
P. 3

Dissabte 1 de juny / diumenge 2 de juny > Can Vilallonga  Dissabte 1 de juny / diumenge 2 de juny > Àgora/plaça de la Coma
  DEMOSTRACIÓ DE LA PELA DEL SuRO AMB uN TAST        L’ANTIC OfICI DE TAPER: LLESCAR, PICAR A LA BARRINA,
  DE L’ESMORzAR DE PELADORS                 fER CAP NETS, TRIAR, COMPTAR, ENSACAR...

                 >> Aquest any els peladors
                 tornaran amb les destrals i la
                 burxa a llevar les pannes del
                 suros de Can Vilallonga. En
                 aquesta edició compartirem
                 l’experiència amb el geògraf
                 i naturalista Martí Boada,
                 que ens explicarà les
                 característiques de la sureda
                 catalana. Ho rematarem amb
                   un tast de l’esmorzar que
                   feien els antics peladors:
                   ceba al cop de puny,   >> A la plaça de la Coma tornarem a sentir el soroll de les
                   bitxo de Girona, tomata  llescadores i de les barrines per fer taps tal com es feien antigament.
                   madura, olives mortes,  Després de bullir el suro, amb aquestes dues eines es llescaven
                   un bon raig d’oli... tot  les pannes i es picaven. A partir d’aquí venia la feina de triar i
                   servit dins d’unes pannes  classificar, una tasca delicada que era reservada bàsicament a les
                   de suro. Acompanyat   dones. També veurem un rusquer, com es capeja el suro fent petites
                   de cansalada viada,   llepies per veure’n la qualitat, i fins i tot com es fan els taps a mà...
                   catalana, pa de pagès...  Per entretenir l’estona i perquè els ‘treballadors’ estiguin al corrent
                   [+ INFORMACIÓ AL     de les notícies, com era costum a les fàbriques d’abans, hi haurà un
                   PROGRAMA]        lector de diari. [+ INFORMACIÓ AL PROGRAMA]
   1   2   3   4   5   6   7   8