Page 4 - Fira del Tap i el Suro 2019
P. 4

Dissabte 1 de juny > Àgora/plaça de la Coma         Divendres 31 de maig > Àgora/plaça de la Coma
  TERTúLIA DE jOSEP ROCA I ALExANDRE PONNAvOy,        BEuRE A gALET I AMB PORRÓ // TAST DE vINS DE LES
  DE TAITTINgER // DEBATS SOBRE LA SuREDA I EL SuRO      gAvARRES AMB PRODuCTES DE ‘gIRONA ExCEL·LENT’

  >> La Fira del Tap i el Suro és un bon marc per posar a debat alguns           >> Aquest any el primer acte
  aspectes vinculats al sector. Començarem amb un acte a l’entorn de            popular de la Fira del Tap i el
  dos productes que vinculen industrialment i comercialment, des de             Suro arriba fort i anirà a càrrec
          fa molts anys, la regió francesa de la Champagne-             del vinater i humorista Carles
           Ardenne amb Cassà: els taps i el xampany.                Xuriguera, i del periodista i
            Proposem una interessant tertúlia amb                 gastrònom Salvador Garcia-
             Alexandre Ponnavoy, chef de la cava                 Arbós. Els acompanyarà en
             Taittinger; Alexandre Marcoult, director               Manel Comas del celler Mas
             d’Oller Reims a la Champagne, i Josep                Ponsjoan. Ens explicaran, i
             Roca, sommelier del restaurant El Celler              posarem a la pràctica, com es
             de Can Roca. L’acte serà moderat per                beu a galet i amb porró, una
             Joan Puig, director general del Grup          manera de beure vi molt habitual fa anys però
             Oller. També hi haurà dos cara a cara         que gairebé ha desaparegut. Seguidament, els
            que serviran per posar a debat aspectes         mateixos Xuriguera i Garcia-Arbós ens conduiran
           relacionats amb la sureda i el suro: el primer, ‘La    un tast de vins de les Gavarres. Tastarem vins
  propietat forestal a les Gavarres’, amb Marissa Molinas, professora de   dels cellers: Eccocivi (Sant Martí Vell), Brugarol
  biologia de la UdG i propietària forestal, i Sandra Torras, enginyera    (Palamós), Mas Patiràs (Fonteta), Can Sais (Vall-
  i propietària forestal, ambdues membres de l’Associació de Gestors     llobrega) i Mas Ponsjoan (Calonge). Aquests vins
  Forestals de les Gavarres, i el segon, ‘Dirigir una empresa surera’, amb  els farem passar amb productes del segell ‘Girona
  Alícia de Maria, directora general de De Maria Taps i Anna Serra,      Excel·lent’. Ho rematarem fent xucamulla amb
  directora general de Manuel Serra. Tots dos debats seran moderats  carquinyolis de la fleca pastisseria Selvana de Cassà i garnatxa dolça del
  per la periodista Gemma Busquets. [+ INFORMACIÓ AL PROGRAMA] Mas Ponsjoan de Calonge. [+ INFORMACIÓ AL PROGRAMA]
   1   2   3   4   5   6   7   8   9