Page 9 - Fira del Tap i el Suro 2019
P. 9

>Com a les edicions anteriors de  acompanyat amb una mica de pa    ESPAI fIRA
                 la Fira, anirem a la sureda de Can  i cansalada, tot servit sobre una  >Hora De 10.00 a 14.00
    DIu MeNG e        Vilallonga amb els peladors de  panna de suro i amb un raig de vi   i de 17.30 a 21.00
                                negre per fer-ho passar.
                 suro; diuen que quan proves amb
      2 de juny      la destral l’arbre ‘parla’ i ja se sap           >LLoc Plaça de la Coma
                                              >Estands d’exposició i venda de
                 si el suro es pot pelar. Aquesta  3A TROBADA       productes fabricats amb suro:
                 vegada Eloi Madrià compartirà  D’INTERCANvI DE PLAquES  bosses, carteres, sabates, bijuteria,
                 l’experiència amb el geògraf i  DE CAvA DE LA fIRA DEL TAP  papereria, venda de taps...
     SORTIDA EN       naturalista Martí Boada.   I EL SuRO
  BuRRICLETA A CAN                      >Hora De 9.00 a 14.00      ‘TAPS PETITS’, ESPAI
  vILALLONgA           TAST D’ESMORzAR      >LLoc Plaça de la Coma   DE jOCS I ACTIvITATS
  >Hora 7.45 / 11.00      DELS PELADORS         >Presentació d’una ampolla  INfANTILS AMB SuRO
  >LLoc Plaça de la Coma   >Hora De 9.00 a 10.00     commemorativa de cava Brut  >Hora De 10.00 a 14.00
  >PrEU 20 euros (places limitades  >LLoc Can Vilallonga Nature Reserva Freixa Rigau de   i de 17.00 a 20.00
  amb inscripció prèvia*)   >Una bona amanida amb ceba,  la Família Oliveda amb una placa  >LLoc Plaça Petita
  >Enguany es podrà anar a la  tomata, olives i bitxo de Girona era  de cava del pintor local, Josep  >Tallers amb suro: manualitats,
  sureda de Can Vilallonga en  la base de l’esmorzar dels peladors,  Lloveras, relacionada amb el suro.  maquillatge i perruqueria tot
  Burricleta on podreu assistir a              Hi haurà una pirula de la trobada. plegat amenitzat amb música a
  la pela del suro i a l’esmorzar de                           càrrec del DJ Nene Coca.
  peladors.                            DESgORjAMENT
                                D’AMPOLLES DE CAvA       DEMOSTRACIÓ DE
    PELA DEL SuRO A                     >Hora De 10.00 a 14.00    L’ANTIC OfICI DE TAPER
  LA SuREDA DE CAN                      >LLoc Plaça de la Coma   >Hora De 10.00 a 12.00
  vILALLONgA                         >Demostració de desgorjament    i de 17.00 a 18.00
  >Hora De 8.00 a 9.00                    d’ampolles de cava a càrrec de  >LLoc Plaça de la Coma
  >LLoc Can Vilallonga                   l’empresa Farré Garriga.   >Tornarem a sentir les llescadores
   4   5   6   7   8   9   10   11   12