Page 11 - Fira del Tap i el Suro 2019
P. 11

de suro dels pobles del voltant  treballadores de les indústries  Sureda
                 del massís. També inclou un  del poble. L’acte serà presidit
    DIu MeNG e        monogràfic dels 20 anys del  per l’Honorable Consellera    Indústria
                 Consorci Gavarres.
                                d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
      2 de juny                     Alimentació Sra. Teresa Jordà.  Gastronomia
                  ACTE DE RECONEIxEMENT
                 A LA fEINA DE LES DONES     CONCERT DE CLOENDA     * En cas de pluja
                 TAPERES DE CASSà DE LA    DE LA fIRA AMB EL gRuP     Si plou, els actes programats
  CONCERT DE PETIT fORMAT   SELvA             DE CANçÓ DE TAvERNA ELS     es faran en espais alternatius.
  AMB juAN CABRERA I      >Hora 18.30          TRANquILS            Consulteu les indicacions a
  xAvIER BOLLÓ         >LLoc Àgora/plaça de la Coma >Hora 19:30          l’estand de l’Ajuntament i al
  >Hora 12.30         >Aquest any la Fira del Tap i del  >LLoc Àgora/plaça de la Coma web de la Fira.
  >LLoc Espai Tast/plaça de la Coma Suro té com a fil conductor el  >El trio format per Ramon
  >La guitarra de Xavier Bolló  treball de les dones a les fàbriques  Manent, Andreu Coll i Manel Gost  * Inscripcions
  acompanyarà la veu de Juan  de suro. Per aquest motiu es  ens oferiran un concert de cançó
  Cabrera en un concert de versions  retrà un homenatge a totes les  de taverna com a cloenda de la  > Al web: www.firadeltap.cat
  de swing & folk.                      Fira d’enguany.       > Per telèfon: 972 46 28 21
                                                (Àrea de Promoció Econòmica
    PRESENTACIÓ DE LA                    CONCERT DE PETIT fORMAT     de l’Ajuntament de Cassà)
  REvISTA ‘gAvARRES’,                    AMB AgARAfILINg       > A Can Trinxeria
  DEDICADA A LES                       >Hora 21.00           (plaça de la Coma, 16)
  INDúSTRIES SuRERES                     >LLoc Espai Tast/plaça de la Coma Cal especificar el nombre de
  >Hora 18.00                        >PrEU Gratuït         persones amb nom i cognoms
  >LLoc Àgora/plaça de la Coma               >Actuació del duet format per  Data límit per a tots els actes
  >Aquest últim número de la                 Fonso Castillo (guitarra i veu) i
  revista està dedicat a les fàbriques            Anna Pérez (veu).        que requereixen inscripció:
                                                dijous 30 de maig
   6   7   8   9   10   11   12