Page 8 - Fira del Tap i el Suro 2019
P. 8

DEBAT CARA A CARA: ‘LA    DESfILADA ‘SuRO
                 PROPIETAT fORESTAL A LES   STREET fAShION’
    DIssA bte        gAvARRES’           >Hora De 19.30 a 21.00
                 >Hora De 17.30 a 18.15    >LLoc Àgora/plaça de la Coma
      1 de juny      >LLoc Àgora/plaça de la Coma >orGaNitZa UBC
                 >Debat sobre ‘La propietat forestal  >La Unió de Botiguers de Cassà
                 a les Gavarres’, amb Marissa  presenta una desfilada de moda en
                 Molinas, biòloga i propietària  la qual el suro serà el protagonista.
                 forestal, i Sandra Torras, enginyera
                 i propietària forestal, membres de  xIC-xEC: SOPAR
                 l’Associació de Gestors Forestals de  POPuLAR DELS vELLS
                 les Gavarres. Moderadora: Gemma  TAPERS          pagès, tots ells cuinats per una
                 Busquets, periodista.     >Hora 21.30         quinzena de cuiners i cuineres del
                                >LLoc Pati de Can Trinxeria poble i per membres de l’Entitat
                  DEBAT CARA A CARA:     >PrEU 15 euros (places limitades) Gastronòmica de Cassà. De
                 ‘DIRIgIR uNA EMPRESA     >tiqUEts Al Centre Cultural Sala  postres hi haurà coca del taper
    ESPAI TAST        SuRERA’            Galà, a Ticketea o a l’estand de  amb garnatxa d’Espolla.
  >Hora De 12.00 a 14.00    >Hora De 18.15 a 19.00    l’Ajuntament de Cassà durant els
     i de 19.00 a 22.30   >LLoc Àgora/plaça de la Coma dies de la Fira.        CANçÓ DE TAvERNA
  >LLoc Espai Tast/plaça de la Coma >Debat sobre ‘Com dirigir una  >Aquest any el sopar popular  AMB ELS TREfINS
  >Tast de vins, caves i escumosos  empresa surera’, amb Anna Serra,  dels vells tapers ens oferirà  >Hora 23.00
  de les DO Empordà i Penedès, i  directora general de Manuel Serra,  degustacions de quatre cassoles  >LLoc Pati de Can Trinxeria
  cervesa Sureda, de Torrent Beer.  i Alícia de Maria, directora general  de plats tradicionals: pollastre  >Després del xic-xec Els Trefins, el
  També hi haurà tastos de menjar  de De Maria Taps. Moderadora:  amb tripes de bacallà, pota i tripa  popular grup de cançó de taverna,
  servits per la cafeteria espai  Gemma Busquets, periodista.  de vedella, mandonguilles amb  ens faran cantar una bona estona.
  gastronòmic El Jardí.                   sépia i pèsols i arròs sucós de  Acte obert a tothom.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12