Page 7 - Fira del Tap i el Suro 2019
P. 7

TAST D’ESMORzAR      >Tallers amb suro: manualitats,  >Tertúlia amb Damien Champy,
                 DELS PELADORS         maquillatge i perruqueria tot  president de la Coopérative Les
    DIssA bte        >Hora De 9.00 a 10.00     plegat amenitzat amb música a    Crayères – Champagne
                 >LLoc Can Vilallonga     càrrec del DJ Nene Coca.        Le Brun de Neuville;
      1 de juny      >Una bona amanida amb ceba,                      Alexandre Marcoult,
                 tomata, olives i bitxo de Girona era  DEMOSTRACIÓ DE        director d’Oller
                 la base de l’esmorzar dels peladors,  L’ANTIC OfICI DE TAPER     Reims a la
                 acompanyat amb una mica de pa  >Hora De 10.00 a 12.00        Champagne, i Josep
    PELA DEL SuRO A      i cansalada, tot servit sobre una   i de 18.00 a 20.00       Roca, sommelier
  LA SuREDA DE CAN       panna de suro.        >LLoc Plaça de la Coma        d’El Celler de Can
  vILALLONgA                         >Tornarem a sentir les llescadores  Roca. L’acte serà moderat
  >Hora De 8.00 a           ESPAI fIRA       i les barrines picant les llesques de  per Joan Puig, director general del
  9.00             >Hora De 10.00 a 14.00    suro, una feina que era bàsicament  Grup Oller.
  >LLoc Can            i de 17.30 a 22.00    d’homes. En canvi les dones,
  Vilallonga          >LLoc Plaça de la Coma    amb els taps escampats sobre un     INAuguRACIÓ
  >Com a            >Estands d’exposició i venda de  catre i les paneres a la falda, eren  OfICIAL DE LA fIRA
  les edicions         productes fabricats amb suro:  les encarregades de triar-los i  >Hora 12.00
  anteriors de         bosses, carteres, sabates, bijuteria,  classificar-los.  >LLoc Àgora/plaça de la Coma
  la Fira, anirem       papereria, venda de taps...                 >Acte oficial d’inauguració de
  a la sureda amb                         TERTúLIA DE       la 3a edició de la Fira del Tap i
  els peladors de suro; diuen que   ‘TAPS PETITS’, ESPAI  jOSEP ROCA I DAMIEN     el Suro amb les intervencions
  quan proves amb la destral l’arbre  DE jOCS I ACTIvITATS  ChAMPy, PRESIDENT DE     del Molt Honorable President
  ‘parla’ i ja se sap si el suro es pot  INfANTILS AMB SuRO LA COOPéRATIvE LES      de la Generalitat de Catalunya,
  pelar. Aquesta vegada Eloi Madrià  >Hora De 10.00 a 14.00  CRAyèRES          Sr. Quim Torra, i l’Il·lustríssim
  compartirà l’experiència amb el   i de 17.00 a 20.00  >Hora De 10.30 a 11.30    Alcalde de Cassà de la Selva, Sr.
  geògraf i naturalista Martí Boada. >LLoc Plaça Petita  >LLoc Àgora/plaça de la Coma Martí Vallès.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12